Обучение по когнитивна психотерапия

Обучението по когнитивно-поведенческа терапия е разделено на два модула - Основен курс (продължителност 250 часа) и Курс за напреднали (продължителност 200 часа).

Завършилите курса участници получават сефтификат, даващ права за работа под супервизия.

Курсът е акредитиран от БАКППи дава право за явяване на финален изпит за „консултант” и „терапевт” (след покриване на входящите критерии и брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супeрвизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Програма за Основен курс по когнитивно-поведенческа терапия

Съдържание:

 1. Личен опит и персонален анализ (80 часа)
 2. В тази част на обучението всеки участник, чрез собствените си преживявания, ще открие несъзнаваните страхове, които предопределят автоматичните отговори на различни активиращи стимули. В частта „Персонален анализ” ще се достигне до прозрение за областите на схемите и за конкретните схеми, които изграждат личностовата структура. Ще се обсъжда как това влияе на терапевтичната връзка.

 3. Обучение в базови и специфични умения (120 часа)
 4. Включва умения за оценка, извличане на формулировка по случай, когнитивно реструктуриране, изграждане на поведенчески експеримент.

  Умения за превенция на рецидив, които включват запознаване със схема-фокусираната терапия и обучение в интерперсонални и емоционално фокусирани техники за промяна на схемите.

 5. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства - депресии, тревожни разстройства, зависимости, психогенни хранителни разстройства (50 часа)
 6. В тази част ще бъдат представени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.

Програма за Курс за напреднали по когнитивно-поведенческа терапия

Съдържание:

 1. Обучение в преодоляване затрудненията в когнитивното реструктуриране на автоматичните мисли, допусканията и основните убеждения.
 2. Протокол за поведенчески експеримент и преодоляване на затрудненията в провеждането му.
 3. Протокол за извличане на формулировка по случай.
 4. Приложение на Imagery техники в когнитивната терапия.
 5. Интерперсонален процес в когнитивната терапия. Интерперсонални техники.
 6. Теория на схема-фокусираната когнитивна терапия. Обучение в техники за работа със схемите, областите на схемите и схема-модовете. Оценка на стиловете за справяне.
 7. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия и схема-терапията при групи.
 8. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при семейства и двойки.
 9. Когнитивно-поведенчески модели и терапевтични планове при психиатрични разстройства.
 10. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при случаи с ниска самооценка и асертивност.
 11. Супервизия по случай.

Контакти за записване: Калина Иванова, 0887 304 733, cognitive_center@abv.bg,