Как помага Когнитивно поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е обикновено комбинация от поведенческа модификация и когнитивни интервенции.

  • Когниция – това са нашите мисли, вярвания и предположения. Нашите мисли влияят на начина, по който се чувстваме и това как реагираме на събитията и предизвикателствата, както с нашата психика, така и физически с нашето тяло.
  • Поведение – то може да бъде както следствие, така и причина за различни наши когниции. Цели се неговата реална промяна в краткосрочен план. Един обичаен начин за описване на връзката между когниция и поведение е следния модел, наречен “горещ кръст”. Той показва как мислите, чувствата, поведението и усещанията от тялото си взаимодействат.
Когнитивна терапия - схема

Как на практика действа когнитивната психотерапия?

Нашите мисли имат способността да правят нашите чувства. Така, че като променим мислите си, можем да променим начина, по който се чувстваме. Примерът по-долу показва как възприемането на различна гледна точка за една ситуация може да повлияе на чувствата ви и съответно на действията ви.

СитуацияПоканен сте на парти тази вечер. Сутринта сте дочул случайно коментар на някой, който е казал нещо неприятно за Вас на Ваши познати.
МисълТе всички мислят това. Никой не ме харесва. Не можеш на всички да се харесаш. Защо ще ме канят, ако не ме харесваха?
ЧувствоПотиснат, отхвърлен, ядосан. Леко засегнат, но самоуверен.
ДействиеНе отива на парти. Отива на парти.
СитуацияОстава в къщи и гледа телевизия. Отива на парти и си прекарва страхотно
МисълОбзалагам, се че добре се смеят зад гърба ми. Добре си прекарвам с приятелите ми, те очевидно ме харесват, така че мога да забравя онези думи от сутринта.
ЧувствоПотиснат, отхвърлен и тъжен. Чувства се страхотно, уверен в себе си, леко облекчен.

В резултат на ирационалната негативна мисъл не се случва нищо позитивно, още повече това може да се превърне в порочен кръг и човек постепенно развива депресия с времето, ако това продължава. Когато лекува депресия или тревожност когнитивната терапия се опитва да разчупи порочния кръг като оспорва и провокира изкривените ирационални мисли.