Контакти:

Център за когнитивна психотерапия
Адрес: гр. Плевен,
ул. "Васил Левски" №185, ет.2,
(Синия комплекс срещу фонтаните).

Калина Иванова
Магистър социална психология,
завършен основен курс за базови терапевтични умения
в когнитивно-поведенческото консултиране.
Специализант под супервизия в курс по специализирани умения
в когнитивно-поведенческата психотерапия.

Месторабота: УМБАЛ"Д-р Г. Странски",
Втора клиника по обща психиатрия и зависимости, гр. Плевен,

E-mail: cognitive_center@abv.bg
Тел: 0887 304 733

 

 

д-р Петър Василев
Психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт,
психоаналитичен терапевт и супревизор по
психоаналитична терапия (West Deutsche Academia)
и по когнитивно-поведенческа терапия.

E-mail: peter.vassilev@abv.bg
Тел: 0898 209 175