Контакти:

Център за когнитивна психотерапия
Адрес: гр. Плевен,
ул. "Васил Левски" №185, ет.2,
(Синия комплекс срещу фонтаните).

Калина Иванова
Магистър социална психология,
завършен основен курс за базови терапевтични умения
в когнитивно-поведенческото консултиране.
Специализант под супервизия в курс по специализирани умения
в когнитивно-поведенческата психотерапия.

8 години стаж, като клиничен психолог
в УМБАЛ "Д-р Г. Странски",
Втора клиника по обща психиатрия и зависимости, гр. Плевен,

E-mail: cognitive_center@abv.bg
Тел: 0887 304 733