ABC модел

За да решите своите проблеми вие трябва да знаете кой е източникът им. Емоционалните проблеми са като всички други. Ако неправилно определите източникът им, ще изгубите сили и време, за да ги победите, но безуспешно.

Но как можете да определите причината? В психологията и психиатрията има толкова много теории обясняващи причините за различни емоционални проблеми, че човек лесно би се объркал.

За да изясним ситуацията нека да започнем с две прости формули. Ако ги разберете и научите сега ще икономисате много време и усилия впоследствие.

Старата формула А ----------------- C

Различните букви обозначават различни явления.

"А" обозначава активиращото събитие, ситуацията, в която сте се оказали, тласък от външния свят, стимул. "C" може да бъде чувство или действие.

Старата теория утвърждава, че "А" предизвиква "С", че външната ситуация предизвиква вътрешните чувства и ви заставя да действате по определен начин.

Но това не е вярно. Външните по отношение на нас неща оказват малко влияние. Усещанията ни дават представа за обкръжаващата ни действителност. Ако затворим очи и уши външният свят изчезва и въздействието му върху нас е минимално. Обект, който не можем да определим с нито един орган на чувствата не може да ни накара да се смеем, да плачем, да избягаме, да пеем или танцуваме. Външните предмети нямат магически сили – те не могат да проникнат в главите ни и да породят чувства. Те просто си седят в сензорен мрак и чакат да ги забележим.

Ето това е новата формула: A -------------- B --------------- C

"В" обозначава когниции, убеждения, нагласи. "В" е свързано с представата ни за ситуацията, мисли, образи, възприятие, въображение, интерпретации и изводи, които правим по отношение на "А". В голяма степен "В" обозначава нашия мозък – това, как мозъкът ни обработва суровата информация по отношение на "А" и я превръща в модели, схеми, разкази и истории.

Почти всички ваши емоции и поведение могат да бъдат разбрани с помощта на тази нова формула. Така че, вместо просто да разглеждаме своите "А", нека да обърнем внимание на това какво мислим за тях.

Пример 1:

А = Началникът на Филип го извикал при себе си и изразил недоволство от това, че късно му е върнал отчета.

В = Филип си помислил, че критиката е несправедлива, тъй като секретарката му не е отпечатала отчета навреме.

С = Филип се ядосал.

Възможно е вие да предположите, че гневът на Филип е предизвикан от критиката на шефа, но всъщност причината е в това, което Филип е помислил за критиката. Ако той я е сметнал за обоснована би почувствал вина или безспокойство, но гняв се изпитва тогава, когато възникнат мисли за несправедливост.

Пример 2:

А = Ана се разглеждала в огледалото.

В = Тя си помислила, че изглежда дебела.

С = Почуствала се потисната.

Някой може да си помисли, че за всичко е виновно визуалното въздействие от съзерцанието на пълното тяло. Кой не би се разстроил?

Много жени се разстройват. Ана явно признава съществуването на идеално женско тяло (културен стандарт, който постоянно се променя) и смята, че е длъжна да съответства на този стандарт. Произходът на това чувство за дълг е забулено в тайна. Тя явно е достигнала до извода, че е пристъпила въображаема линия, зад която, по нейно убеждение се намира неприемливо тегло и тя е принудена да казва на себе си, че да преминеш тази линия е ужасно. Ефектът от отражението й в огледалото бледнее в сравнение с богатото й въображение. Това, което предизвиква депресивност при нея не е теглото, а мозъкът.

Пример 3:

А = Петър усетил болка в корема.

В = Той си помислил, че това най-вероятно е рак на жлъчката.

С = Петър усетил пристъп на паника.

Даже такова първично усещане като болка се интерпретира от нашия мозък. Ако мускулите ви болят след тежка тренировка във фитнеса, вие можете да оцените това като признак, че тренировката е била успешна. Болката при раждане може да бъде много по-силна от тази, при което и да е заболяване, обаче последната е много по-тягостна, тъй като мозъкът възприема различно тези две болки – едната води до продължение на живота, другата може да го унищожи.

Когато изпитвате неприятни чувства и искате да знаете причината за това, можете да се възползвате от тази формула. С нейна помощ можете да промените емоциите, които разрушават живота ви.

Когнитивната терапия има за цел да научи човек как да се откаже от нереалистичните убеждения, които му пречат да живее нормален, пълноценен живот и да изработи нови, по-адаптивни мнения и нагласи.